COOL Technik Sp. z o.o.


Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
Tel.: +48 882 388 960
e-mail: sekretariat@cooltechnik.pl
Strona internetowa: www.cooltechnik.plCOOL Technik Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 26
85-738 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000732359
Kapitał Zakładowy 70.000 PLN
NIP 9671419245